Chiến lược ba trụ cột để xây dựng độ ngũ dịch thuật: Con người, Quy trình và Công nghệ

Bài viết này khám phá ba trụ cột xây dựng chiến lược thành công, cho phép bạn xử lý quy trình bản ngữ hóa theo cách riêng của mình: Con người, Quy trình và Công nghệ
Chiến lược ba trụ cột để xây dựng độ ngũ dịch thuật: Con người, Quy trình và Công nghệ

Doanh nghiệp hướng toàn cầu của bạn có đang phát triển với tốc độ nhanh chóng không? Chiến lược tiếp thị khu vực của bạn có thúc đẩy đầu tư nhiều hơn vào các thị trường địa phương sử dụng ngôn ngữ địa phương không? Bạn muốn kiểm soát đối nhiều hơn với quy trình bản ngữ hóa các sản phẩm và dịch vụ của mình không?
Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên là CÓ, có thể bạn đang cân nhắc xây dựng một nhóm biên dịch tại gia (in-house translation team) để thực hiện việc bản ngữ hóa và tăng khả năng kiểm soát quy trình; tuy nhiên, việc xây dựng một nhóm chuyên môn có thể làm bạn nản chí nếu không được lên kế hoạch đúng cách.

Dùng đúng người, làm đúng việc

Bản ngữ hóa có thể là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều bước, vai trò, công cụ và ràng buộc. Nếu đơn vị của bạn quyết định quản lý dịch thuật tại gia, việc thiết lập các bình diện cơ bản trong chiến lược của bạn với tất cả những người tham gia là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thành công. Sự thật phổ biến trong bản ngữ hóa hiệu quả là:

“Đừng bao giờ tin rằng mọi thứ đều suôn sẻ: Lập kế hoạch càng cẩn thận, kết quả càng vững chắc.”

Sau khi đơn vị bạn xác định phạm vi của nhóm biên dịch và kết quả mong đợi đối với các cặp ngôn ngữ, khối lượng trung bình và yêu cầu tuân thủ cơ bản, một câu hỏi quan trọng xuất hiện: Ai sẽ làm việc gì?
Hầu hết các công ty dịch thuật (Nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ) cung cấp dịch vụ của họ bằng cách áp dụng phương pháp hộp đen: Khách hàng gửi tài nguyên của họ và nhận bản dịch; tuy nhiên, không thể biết rõ các công việc đã được thực hiện để có được sản phẩm và ai chịu trách nhiệm gì ở mỗi bước trong quy trình dịch thuật.
Do đó, việc xác định vai trò và trách nhiệm trở thành một giai đoạn quan trọng trong chiến lược xây dựng đội ngũ biên dịch: Quản lý giao tiếp, tìm người dịch chuyên môn và người đọc soát, xây dựng hướng dẫn về phong cách để tuân thủ hướng dẫn giao tiếp của đơn vị, xây dựng thuật ngữ… Danh sách có thể dài hơn nhiều so với những gì bạn nghĩ ban đầu.

Thực hiện quy trình bản ngữ hóa tại gia

Ở đây chúng ta sẽ thảo luận ba bình diện quan trọng (Con người, Quy trình, Công nghệ), các bình diện này thường có mỗi quan hệ tương hỗ chặt chẽ khó tách rời.
Khi đánh giá quy trình bản ngữ hóa, chúng ta cần xem xét các bước liên quan, các vai trò, kỹ năng và công cụ cụ cụ thể. Sau đây là những yếu tố cốt lõi bạn nên cân nhắc:
Xác định các ngôn ngữ trong phạm vi cho dự án, bao gồm các phương ngữ.
Xây dựng chu trình làm việc dựa trên quy mô, loại và thời hạn cho các dự án dịch thuật.
Quản lý lịch trình nơi người quản lý có thể tường tận công việc của mỗi người trong toàn bộ chu trình.
Lưu trữ toàn bộ các bản dịch đã  hoàn thành của nhóm (bao bồm bộ nhớ dịch và cơ sở dữ liệu thuật ngữ) ở mỗi cặp ngôn ngữ để đảm bảo tính nhất quán và tính tái sử dụng theo thời gian
Áp dụng phần mềm hỗ trợ dịch thuật để xử lý ngôn ngữ trong quy trình và trao đổi thông tin dự án giữa các vai trò trong chu trình để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán ở kết quả đầu ra.
Đơn vị bạn sẽ đánh giá các thông số dự án, giao việc cho các thành viên và áp dụng tự động hóa khi cần thiết để tối đa hóa năng suất lao động, tất các điều này nhằm đảm bảo nhóm biên dịch của bạn có quy mô và chuyên môn phù hợp để đảm bảo quy trình bản ngữ hóa

Hỗ trợ chu trình làm việc bằng công nghệ biên dịch

Ngày nay, nếu không có sự hỗ trợ của công nghệ chuyện biệt rất khó có thể đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của dự án dịch thuật.
Số lượng những ràng buộc bao gồm các loại tài liệu tham khảo và chu trình làm việc để hoàn thành các bản dịch của các dự án khác nhau đòi hỏi sử dụng Hệ quản trị biên dịch để đáp ứng các nhu cầu và cải thiện mức độ tường minh đối với toàn bộ quy trình và đảm bảo mỗi thành viên của nhóm tiếp cận được các tài nguyên phù hợp tại thời điểm phù hợp.
Lý tưởng nhất là Hệ quản trị biên dịch có những thao tác, công cụ và báo cáo tự động giúp người quản lý có nhiều thời gian hơn để tương tác với nhà cung cấp, khách hàng và giải quyết các vấn đề nảy sinh và theo dõi toàn bộ quy trình. Ngoài ra, Hệ quản trị biên dịch cần tích hợp với các công cụ hỗ trợ dịch thuật để cải thiện việc trao đổi thông tin và sự nhịp nhàng trong chu trình công việc.
Hệ quản trị biên dịch điện toán đám mây giúp mọi người tham gia vào dự án bản ngữ hóa có thể truy cập mọi nơi, mọi lúc vào các tài nguyên cần thiết và những thay đổi không mong muốn có thể được xử lý theo cách hiệu quả nhất với tác động tối thiểu tới lịch trình tổng thể.
Bên cạnh phần mềm hỗ trợ dịch thuật hàng đầu thế giới, Trados Studio, Trados Live Team, giúp đơn vị bạn có một bộ công cụ toàn diện, dễ triển khai và dễ sử dụng, giúp bạn xác định và triển khai chiến lược bản ngữ hóa nội bộ cho các dự án toàn cầu của mình.
Cuối cùng, việc xây dựng chiến lược dịch đòi hỏi nhiều lần thử -  sai, vì vậy hãy sẵn sàng và điều chỉnh các bước đi trong suốt quá trình. Tuy nhiên, việc xác định ba trụ cột, Con người, Quy trình và Công nghệ, trước khi xây dựng nhóm biên dịch tại gia chắc chắn sẽ cải thiện kết quả của bạn ngay từ ngày đầu tiên.