Phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados Studio 2021 Professional

  • sdl-2021-pro.webp

Trados Studio 2021 Professional cung cấp các công cụ giúp giảm thời gian, công sức dịch thuật tối đa bao gồm bộ nhớ, bộ quản trị thuật ngữ MultiTerm, từ điển gợi ý tự động AutoSuggest Dictionary.Phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados 2021 Professional Single User phân phối bởi công ty ST&T được xây dựng trên chuẩn công nghiệp toàn cầu. Phần mềm được sử dụng rộng rãi bởi các công ty dịch thuật, doanh nghiệp đa quốc gia, các trường đại học, viện nghiên cứu và biên dịch viên cá nhân trên toàn thế giới.
Phần mềm được phát triển với các công nghệ dịch thuật được nghiên cứu dựa trên kinh nghiệm hơn 30 năm cũng như những tính năng mang tính cách mạng nhằm tăng hiệu suất dịch thuật cao nhất.
Các công cụ hỗ trợ bao gồm công cụ dịch thuật, công cụ phối hợp giữa các cá nhân dịch thuật và các nhóm dịch thuật, phần mềm quản lý dự án dịch, các giải pháp từ điển thuật ngữ và bản ngữ hóa.
Trados Studio Professional kết hợp 3 công nghệ mạnh mẽ:
Bộ nhớ dịch: là cơ sở dữ liệu lưu lại tất cả các bản dịch để sử dụng trong tương lai, bạn sẽ không bao giờ phải dịch lại một câu hai lần.
Quản lý dữ liệu thuật ngữ (MultiTerm và AutoSuggest): đảm bảo tính nhất quán trong việc sử dụng thuật ngữ.
Dịch tự động (Language Cloud): là một tài nguyên bổ trợ khi bạn không có bộ nhớ.
Lợi ích chính:
-  Sử dụng lại các nội dung đã dịch trước đây: hoàn thành dự án dịch nhanh hơn thông qua sử dụng công nghệ bộ nhớ và thuật ngữ được sử dụng trên 80% các chuỗi cung ứng dịch thuật trên thế giới
- Bộ nhớ dịch thông minh hơn: Công nghệ upLIFT của Trados Studio 2021 có những tiến bộ vượt bậc so với các bộ nhớ đương đại cho phép gợi ý trong cả các tình huống "Không khớp" và "Khớp rời rạc
 - Dịch nội dung nhanh hơn với thông qua dịch nháp bằng dịch tự động: AdaptiveMT sẽ tự học từ các bản dịch và hiệu đính của bạn và đưa ra phiên bản dịch tự động với phong cách, nội dung và thuật ngữ đặc thù của bạn
- Bạn có được các gợi ý thông minh trong khi gõ phím: giảm số lượng phím với từ điển gợi ý tự động AutoSuggest 2.0
- Kiểm soát chất lượng thời gian thực, hiển thị lỗi dịch bao gồm các thuật ngữ không nhất quán, lỗi ngữ pháp, định dạng...
- Đảm bảo tính chính xác về thuật ngữ với MultiTerm 2021 được tích hợp trong phần mềm
- Tự động sửa lỗi chính từ với công cụ AutoCorrect - giống như Microsoft Word
- Sử dụng các năng lọc thông minh để duyệt bản dịch khi bạn rà soát lại

Các tính năng chính:
- Biên dịch và hiệu đính file
+ Hỗ trợ hầu hết tất cả các sinh ngữ
+ Hỗ trợ hầu hết các định dạng phổ biến như Word, Excel, PowerPoint, html, xml, InDesign, Page Maker, Frame Maker...
+ Cho phép tạo bộ nhớ kiểu tập tin với dung lượng không giới hạn
+ Cho phép sử dụng đồng thời số lượng bộ nhớ không giới hạn
+ Cho phép sử dụng không giới hạn số lượng từ điển thuật ngữ đồng thời
+ Cho phép tạo tập tin song ngữ định dạng Word
- Biên dịch nhiều tập tin và ngôn ngữ
+ Cho phép tạo dự án đa file và đa ngữ
+ Đầy đủ tính năng xử lý đa nhiệm
+ Cho phép tùy biến tác nhiệm
- Hỗ trợ gói dự án
+ Cho phép tạo gói dự án
+ Email gói dự án
+ Cho phép mở gói dự án
+ Mở gói dự án Doanh nghiệp (TMS / TeamWorks / WorldServer) không giới hạn (trừ từ điển gợi ý tự động AutoSuggest)
- Tính năng hiệu suất
+ Công nghệ ghép mảnh upLIFT
+ Công nghệ hiệu chỉnh logic mờ upLIFT
+ Nâng cấp định dạng bộ nhớ truyền thống
+ Cập nhật Bộ nhớ từ tập tin đích
+ Công nghệ bộ nhớ RevleX
+ Tự động thay thế số, ngày tháng...
+ Tính năng xem trước theo thời gian thực
+ Sử dụng từ điển gợi ý tự động AutoSuggest
+ Sử dụng Khớp hoàn hảo (Perfect Match)
+ Cho phép dịch nháp từ Hệ thống dịch tự động của SDL, cũng như các hệ thống dịch tự động khác như Google Translate
+ Cho phép sử dụng AdaptiveMT
+ Cho phép bảo trì bộ nhớ
+ Tạo và hiệu chỉnh từ điển đa thuật ngữ MultiTerm
+ Sử dụng bộ nhớ máy chủ
+ Sử dụng dự án máy chủ
+ Xem báo cáo
+ Sử dụng các công cụ hỗ trợ trên RWS AppStore
+ Kèm theo SDL MultiTerm
+ Tạo bộ nhớ thông qua khớp các tập tin đã dịch
+ Trados Studio Professional 2021 đã tích hợp sẵn AutoSuggest Dictionary
License và môi trường cài đặt
Số lượng license: 1 license trên 1 máy
Hệ điều hành: Windows 7 trở lên
Môi trường mạng LAN: Workgroup và Domain