Giải pháp dịch thuật nhóm Trados Live Team

  • sdl-trados-live-team.webp

Trados Live Team là một giải pháp dành cho các nhóm hoặc doanh nghiệp dịch thuật với nhiều tính năng và lựa chọn hợp lý.Trados Live Team là phiên bản hỗ trợ dịch thuật trên web, bạn không cần cài đặt phần mềm mà chỉ cần dùng trình duyệt để có thể tiến hành công việc dịch thuật bình thường.

Với Trados Live Team tất cả tài nguyên bạn cần để dịch thuật như bộ nhớ, thuật ngữ, tập tin... luôn sẵn sàng mọi nơi mọi lúc miễn là bạn có kết nối Internet

Trados Live Team cho phép nhóm dịch thuật cùng làm việc đồng thời và nhận kết quả làm việc của nhau ngay lập tức theo thời gian thực, có nghĩa là nếu một thành viên vừa dịch xong một câu, các thành viên khác trong nhóm có thể sử dụng câu dịch đó ngay khi trong văn bản dịch của họ xuất hiện câu tương tự. Như vậy sự nhất quán về thuật ngữ, phong cách dịch không chỉ đảm bảo cho một thành viên mà cả nhóm biên dịch.

SDL Trados Live Team những tính năng sau:
Quản lý dự án:
- Tạo, chỉnh sửa dự án dịch thuật
- Giao nhận công việc giữa quản lý, biên dịch viên và hiệu đính viên.
Quản lý tài nguyên
- Quản lý các bộ nhớ dịch
- Quản lý các bộ thuật ngữ
- Quản lý việc sử dụng Công cụ Dịch máy
Quản lý các cấu hình cài đặt theo khách hàng
Báo cáo thống kê theo dự án và người dùng
Cấu hình cơ bản:
- 5 người dùng
- Độ lớn dữ liệu: 50 triệu từ
- Số online editor (người dùng trực tuyến đồng thời): 2
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng