Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Trados Studio

Cài đặt phần mềm Trados Studio tương đối đơn giản, dưới đây mô tả các bước cài đặt phần mềm.

So sánh giữa Trados Groupshare và Trados Live Team

Trados GroupShare và Trados Live Team là hai giải pháp phần mềm dành cho nhóm biên dịch hoặc công ty có nhu cầu quản lý biên dịch hoặc triển khai công tác biên dịch. Bài viết này so sánh giữa hai giải pháp.

Hệ dịch máy trí tuệ nhân tạo Trados Language Cloud

Dịch máy sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Trados Language Cloud là một trong những tính năng mới nhất mà người dùng được hưởng lợi. Dưới đây là một số thông tin về hệ dịch máy trí tuệ nhân tạo.

Hỗ trợ và bảo trì phần mềm Trados

Hợp đồng hỗ trợ và bảo trì (SMA) là cách thức đảm bảo công tác biên dịch của bạn luôn suôn sẻ và luôn được hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như giấy phép sử dụng phần mềm.

Cấu hình giấy phép bản quyền các sản phẩm Trados

Mỗi doanh nghiệp đều có cách thức cấu hình các gói sản phẩm riêng. Nhà sản xuất phần mềm hỗ trợ dịch thuật Trados cũng có các cấu hình đặc thù:

Câu hỏi thường gặp về Trados Studio 2022

Trados Studio là phần mềm hỗ trợ dịch thuật đáng tin cậy nhất. Với hơn 35 năm kinh nghiệm, cải tiến tính năng cần thiết đối với biên dịch viên và quản lý dự án chuyên nghiêp, Trados Studio đã trở thành tiêu chuẩn của ngành biên dịch. Sau đây là các câu hỏi thường gặp nhất về Trados Studio 2022