Tin tức cập nhật

Sự khác biệt giữa hiệu đính và đọc soát bản dịch

Ngày xuất bản: 09 Tháng Mười Một 2017
Sự khác biệt giữa hiệu đính và đọc soát bản dịch
Khách hàng thậm chí nhiều công ty dịch thuật thường hay lẫn lộn hoặc đánh đồng hai khái niệm Hiệu đính và Đọc soát. Tuy nhiên, hai khái niệm này có bản chất và nội hàm hoàn toàn khác nhau.

Hiệu đính bản dịch - editing

Ngày xuất bản: 09 Tháng Mười Một 2017
Hiệu đính bản dịch - editing
Công tác hiệu đính bản dịch là một phần không thể tách rời trong quy trình dịch thuật mà Dịch vụ dịch thuật ST&T thực hiện.

Đọc soát bản dịch - proofreading

Ngày xuất bản: 08 Tháng Mười Một 2017
Đọc soát bản dịch - proofreading
ST&T là một trong số ít dịch vụ dịch thuật áp dụng nghiêm ngặt công đoạn đọc soát để đảm bảo tối đa chất lượng dịch thuật.