Phần mềm văn phòng điện tử

Hệ thống quản trị văn phòng điện tử là một hệ quản lý văn bản, giấy tờ, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng… và điều hành quản trị văn phòng toàn diện và chuyên nghiệp phù hợp với cả khối doanh nghiệp tư nhân và cơ quan nhà nước

70.000.000 VND Mua ngay