Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados

Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Freelance Plus là giải pháp hoàn hảo đối với biên dịch cá nhân, nhóm, công ty dịch quy mô nhỏ. Với SDL Trados 2019 Freelance Plus bạn có thể cài đặt phần mềm trên 2 máy trong khi chỉ sử dụng một license.

855 USD Mua ngay

SDL Trados 2019 Professional network là phiên bản dành cho doanh nghiệp. Với phiên bản này, các license được quản lý tập trung tại máy chủ doanh nghiệp chứ không khóa tại từng máy tính cá nhân. Theo phương thức này doanh nghiệp có thể bảo vệ được license trong các trường hợp sự cố máy tính đồng thời license có thể chia sẻ được đối với các nhân viên không sử dụng phần mềm thường xuyên.

2.350 USD Mua ngay

Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Freelance cung cấp tất cả công cụ cần thiết cho biên dịch viên cá nhân để dịch, hiệu đính, dịch nháp tự động cùng với các công cụ như bộ nhớ để giảm được tới 50% công tác dịch thuật trong khi cải thiện được chất lượng dịch thuật ở mức tối đa.

695 USD Mua ngay

SDL Trados 2019 Professional Single User cung cấp các công cụ giúp giảm thời gian, công sức dịch thuật tối đa bao gồm bộ nhớ, bộ quản trị thuật ngữ MultiTerm, từ điển gợi ý tự động AutoSuggest Dictionary. Đây là giải pháp dịch thuật phổ biến được các doanh nghiệp dịch, bản ngữ hóa và các công ty đa quốc gia tin dùng.

1.950 USD Mua ngay

Phần mềm từ điển đa ngữ Multiterm giúp tạo danh sách thuật ngữ, từ điển để lưu, quản lý và bổ sung thông tin ngữ cảnh cho các thuật ngữ trong một ứng dụng độc lập hoặc sử dụng song song cùng phần mềm SDL Trados Studio.

230 USD Mua ngay

Công cụ bổ trợ tạo từ điển gợi ý tự động AutoSuggest 2019 là một chức năng hữu dụng có thể bổ sung cho những người đang sử dụng phiên bản SDL Trados Studio 2019 Freelance nhằm giúp cải thiện tốc độ dịch thuật với những gợi ý được phần mềm đưa ra từ các nguồn khác nhau.

200 USD Mua ngay

Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Freelance cung cấp tất cả công cụ cần thiết cho biên dịch viên cá nhân để dịch, hiệu đính, dịch nháp tự động cùng với các công cụ như bộ nhớ để giảm được tới 50% công tác dịch thuật trong khi cải thiện được chất lượng dịch thuật ở mức tối đa.

695 USD Mua ngay

Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Freelance Plus là giải pháp hoàn hảo đối với biên dịch cá nhân, nhóm, công ty dịch quy mô nhỏ. Với SDL Trados 2017 Freelance Plus bạn có thể cài đặt phần mềm trên 2 máy trong khi chỉ sử dụng một license.

855 USD Mua ngay

SDL Trados 2017 Professional Single User cung cấp các công cụ giúp giảm thời gian, công sức dịch thuật tối đa bao gồm bộ nhớ, bộ quản trị thuật ngữ MultiTerm, từ điển gợi ý tự động AutoSuggest Dictionary. Đây là giải pháp dịch thuật phổ biến được các doanh nghiệp dịch, bản ngữ hóa và các công ty đa quốc gia tin dùng.

1.950 USD Mua ngay