Hướng dẫn kỹ thuật

Dịch công chứng Anh - Việt - dễ mà không dễ

Ngày xuất bản: 14 Tháng Mười Hai 2017
Dịch công chứng Anh - Việt - dễ mà không dễ
Theo thống kê của ST&T, 80% tài liệu dịch công chứng là các tài liệu theo dạng có khuôn mẫu sẵn, có từ vựng và cấu trúc tương đối đơn giản. Nhưng không vì thế mà dịch công chứng không hàm chứa những cạm bẫy mà một khi mắc phải người dịch công chứng phải trả giá không nhỏ.

Dịch thuật chất lượng

Ngày xuất bản: 12 Tháng Mười Hai 2017
Dịch thuật chất lượng
Chất lượng tạo nên giá cả và giá trị của bản dịch cũng như định hình uy tín của biên dịch viên. Dịch thuật vốn dĩ không phải nghề mà bất kỳ người biết tiếng nước ngoài nào cũng có thể làm tốt.
Hình ảnh Giải pháp văn phòng điện tử
Hình ảnh Phần mềm đấu giá bất động sản
Hình ảnh Phần mềm kế toán SME
Hình ảnh Dịch vụ dịch thuật
Hình ảnh Dịch vụ thiết kế website
Hình ảnh Tư vấn, thiết kế, triển khai mạng doanh nghiệp
Hình ảnh Dịch vụ kế toán uy tín, tin cậy, chuyên nghiệp
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Freelance
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Freelance Plus
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Professional Single User
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Professional network
Hình ảnh Phần mềm từ điển đa ngữ MultiTerm 2017
Hình ảnh Công cụ bổ trợ tạo từ điển gợi ý tự động AutoSuggest Creator
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Freelance Plus
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Professional network
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Freelance
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Professional Single User
Hình ảnh Phần mềm từ điển đa ngữ MultiTerm 2019
Hình ảnh Công cụ bổ trợ tạo từ điển gợi ý tự động AutoSuggest Creator 2019