Giải pháp dịch thuật nhóm SDL Trados Live Team
Hình ảnh

Giải pháp dịch thuật nhóm SDL Trados Live Team

SDL Trados Live Team là một giải pháp dành cho các nhóm hoặc doanh nghiệp dịch thuật với nhiều tính năng và lựa chọn hợp lý.
6.000 USD Mua ngay

SDL Trados Live Team giống như GroupShare có những tính năng sau:
Quản lý dự án:
- Tạo, chỉnh sửa dự án dịch thuật
- Giao nhận công việc giữa quản lý, biên dịch viên và hiệu đính viên.
Quản lý tài nguyên
- Quản lý các bộ nhớ dịch
- Quản lý các bộ thuật ngữ
- Quản lý việc sử dụng Công cụ Dịch máy SDL
Quản lý các cấu hình cài đặt theo khách hàng
Báo cáo thống kê theo dự án và người dùng
Cấu hình cơ bản:
- 5 người dùng
- Độ lớn dữ liệu: 50 triệu từ
- Số online editor (người dùng trực tuyến đồng thời): 2
- Thời hạn sử dụng: 12 tháng