Hướng dẫn thanh toán

1. Thanh toán chuyển khoản
Tên đơn vị hưởng: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP ST&T TOÀN CẦU
Số tài khoản: 00.5704.0600.17212
Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
Địa chỉ Ngân hàng: 88 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mã SWIFT: VNIBVNVX
Hình ảnh Giải pháp văn phòng điện tử
Hình ảnh Phần mềm đấu giá bất động sản
Hình ảnh Phần mềm kế toán SME
Hình ảnh Dịch vụ dịch thuật
Hình ảnh Dịch vụ thiết kế website
Hình ảnh Tư vấn, thiết kế, triển khai mạng doanh nghiệp
Hình ảnh Dịch vụ kế toán uy tín, tin cậy, chuyên nghiệp
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Freelance
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Freelance Plus
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Professional Single User
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2017 Professional network
Hình ảnh Phần mềm từ điển đa ngữ MultiTerm 2017
Hình ảnh Công cụ bổ trợ tạo từ điển gợi ý tự động AutoSuggest Creator
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Freelance Plus
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Professional network
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Freelance
Hình ảnh Phần mềm hỗ trợ dịch thuật SDL Trados 2019 Professional Single User
Hình ảnh Phần mềm từ điển đa ngữ MultiTerm 2019
Hình ảnh Công cụ bổ trợ tạo từ điển gợi ý tự động AutoSuggest Creator 2019